​Liên hệ

NK Consulting Vietnam
Adress
 

10F Pax Sky Building 51 Nguyen Cu Trinh,Dist 1, HCMC, Vietnam

mariketing@nkc-vietnam.com

Tel

Tel: 0797192103 (VN)

       

Chatwork

ID: Nakagawa_Shinichi

img_vt_main.png
Skype

Skype ID: chan1.nakagawa

skype.png

​Xin vui lòng liên hệ chúng tôi

© Copyright 2020 NK Consulting Vietnam 

  • YouTubeの
  • Instagram
  • Black Facebook Icon